Drukuj

Rok Św. Józefa

Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego
grudzień 2017 rok

2 grudnia 2017 roku odbyła się inauguracja Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa Kaliskiego, w kaliskiej bazylice, którą papież Franciszek nazwał Narodowym Sanktuarium św. Józefa. Będzie on trwał do 6 stycznia 2019 roku. Mszy św. inauguracyjnej o godz. 11.00 przewodniczył  nuncjusz apostolski w Polsce abp Salwatore Pennacchio.
W dekrecie wydanym przez Penitencjarię Apostolską czytamy, że po złożonej ofierze Mszy św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa uczestniczącym biskupom, kapłanom, diakonom, osobom konsekrowanym i wiernym świeckim udzielone zostanie papieskie błogosławieństwo wraz z dołączonym odpustem zupełnym.
Wierni, którzy ze względu na chorobę lub inne okoliczności nie będą fizycznie uczestniczyć we Mszy św. będą mogli otrzymać odpust zupełny za pośrednictwem transmisji przez media.
Odpust może być zupełny, jeśli jest darowaniem całej, przewidzianej przez Boga kary lub cząstkowy – jeśli jest tej kary zmniejszeniem. Odpust może być udzielony żywym lub zmarłym i dotyczy wyłącznie chrześcijan.

 

Jakie są warunki uzyskania odpustu związanego z Nadzwyczajnym Rokiem św. Józefa?

Warunkiem uzyskania odpustu zupełnego jest nawiedzenie Kaliskiego Sanktuarium w trakcie trwania Nadzwyczajnego Roku św. Józefa, a szczególnie udział w uroczystościach jubileuszowych przed Cudownym Obrazem oraz spełnienie tzw warunków zwyczajnych: odbycie spowiedzi sakramentalnej, przyjęcie Komunii świętej oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego.  Ważnym wskazaniem dla uzyskania łaski odpustu jest właściwa dyspozycja pielgrzymów, a więc czynienie pokuty i pełnienie dzieł miłosierdzia. Wierni w podeszłym wieku, dotknięci ciężką chorobą lub z innych przyczyn nie mogący nawiedzić Sanktuarium mogą uzyskać odpust zupełny modląc się przed obrazem św. Józefa oraz ofiarując swoje cierpienia i trudności życia jeśli w duchu będą wolni od jakiegokolwiek grzechu z intencją, by w grzechu nie pozostawać oraz zagwarantują, że w możliwie najbliższym czasie zadośćuczynią trzem zwykłym warunkom odpustu.
W ciągu roku do kaliskiej bazyliki przybywać będą poszczególne parafie z diecezji kaliskiej, osoby konsekrowane, grupy duszpasterskie, młodzież. Spotkania będą odbywać się w każdą sobotę. – Spotkania będą rozpoczynać się o godz. 11.00 konferencją o św. Józefie. W południe sprawowana będzie uroczysta Msza św. z homilią i zawierzeniem św. Józefowi. Spotkanie zakończy wspólna agapa. Poza tym każdego dnia będzie można skorzystać z sakramentu pokuty w stałym konfesjonale.