Parafia w Korytach
Drukuj

Bieżące informacje o katechezach

Komunikaty informacyjne dla kandydatów  do Bierzmowania w parafii Koryta.

Komunikat nr 3
Katecheza dla kandydatów do Bierzmowania – we wtorek (28.05.2019) o godz. 19:00 dla rocznika 2001 i w środę (29.05.2019) o godz. 19:00 dla rocznika 2002.

Komunikat nr 2

Katecheza dla kandydatów do Bierzmowania – we wtorek (26.03.2019) o godz. 18:00 dla rocznika 2001 i w środę (27.03.2019) o godz. 18:00 dla rocznika 2002.

Komunikat nr 1
Katecheza dla kandydatów do Bierzmowania – we wtorek (12.03.2019) o godz. 18:00 dla rocznika 2001 i w środę (13.03.2019) o godz. 18:00 dla rocznika 2002.
Drukuj

Sakrament bierzmowania

Bierzmowanie jest sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości, w którym Chrystus udziela nam swojego Ducha Świętego – Duch prawdy i miłości, Duch odpowiedzialności za rozwój Kościoła, Duch obecności Chrystusa w świecie.

Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu. Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Aby godnie przyjąć sakrament, należy być w stanie łaski uświęcającej, odpowiednio przygotowanym i zdolnym do świadomego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki przez szafarza (biskupa) i słowami: „PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO”. Zaniedbanie przyjęcia tego sakramentu jest wielką stratą, utratą rozwoju do pełni, jaką zamierzył dla nas Bóg. Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący, bierzmowani i praktykujący katolicy. W czasie obrzędów sakramentu świadek kładzie prawą dłoń na ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą.
Drukuj

Bierzmowanie w parafii Koryta 2016

Sakrament Bierzmowania w parafii Koryta
19 czerwca 2016 rok 

W niedzielę, 19. czerwca podczas Mszy św. o godz. 11:00 w Korytach Ksiądz Biskup Łukasz Buzun udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej parafii z roczników 1995, 1996, 1997.

Sakrament Bierzmowania jest niepowtarzalnym wydarzeniem w życiu człowieka wierzącego. Obok chrztu i Eucharystii należy do tzw. sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego (inicjacji). Jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia człowieka udzielając mu siedmiorakich darów mających pomóc człowiekowi w mężnym wyznawaniu swojej wiary i postępowaniu według jej zasad. Bierzmowanie jest zatem owocnym spotkaniem z Chrystusem, który umacnia człowieka w ważnym momencie życia, jakim jest jego wszechstronne dojrzewanie i wkraczanie w dorosłość.

Czytaj więcej...