Parafia w Korytach
Drukuj

Biuro parafialne

Biuro parafialne czynne od poniedziałku do piątku bezpośrednio po Mszy św.


Spis wymaganych dokumentów
Chrzest

 1. Akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego.
 2. Świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców, jeśli małżeństwo było zawierane poza parafią zamieszkania.
 3. Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych od proboszcza ich miejsca zamieszkania stwierdzające, że nie mają przeszkód, aby być rodzicami chrzestnymi.
Małżeństwo
Narzeczeni zgłaszają się trzy miesiące przed planowaną datą zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego. Przedkładają następujące dokumenty:
 1. Dokument stwierdzający tożsamość ( dowód osobisty lub paszport).
 2. Świadectwo chrztu i bierzmowania, jeżeli te sakramenty były przyjęte poza parafią Koryta.
 3. Świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej (oryginał lub kserokopia).
 4. Potwierdzenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej ( nauki przedślubne, kurs przedmałżeński).
 5. Potwierdzenie uczestnictwa w rozmowach w parafialnym poradnictwie rodzinnym.
 6. W najbliższym czasie po zgłoszeniu się w biurze parafialnym należy dostarczyć dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego, które są niezbędne, aby zawarte małżeństwo sakramentalne miało moc prawną w Rzeczpospolitej Polskiej. Te dokumenty są ważne tylko trzy miesiące.
Pogrzeb
 1. Karta zgonu.
 2. Akt zgonu USC ( do wglądu).
 3. Zaświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach, jeśli były udzielone poza parafią.