Parafia w Korytach
Drukuj

Encyklika "Lumen fidei"

Lumen fidei (łac. Światło wiary)

– to pierwsza encyklika papieża Franciszka, zaprezentowana 5 lipca 2013 w Watykanie.

   Poprzedni papież Benedykt XVI pracował nad encykliką na temat wiary, początkowo zapowiadano jej wydanie, jednak po dobrowolnym zrzeczeniu się urzędu Benedykt XVI nie mógł ogłosić tekstu, który stanowiłby element nauczania Kościoła katolickiego. Nowy papież Franciszek skorzystał z  materiałów Benedykta XVI i uzupełnił je własnymi spostrzeżeniami i myślami, co zaowocowało szybkim wydaniem encykliki „Lumen fidei” po objęciu pontyfikatu przez Franciszka.


Termin Lumen fidei -światło wiary - oznacza w teologii światło nadprzyrodzone, które uzdalnia intelekt i wolę człowieka do uznania objawienia Bożego.
Papieski dokument o wierze składa się z 60 paragrafów, dzieląc się na wstęp (7 paragrafów) i cztery rozdziały.

Rozdział pierwszy − Myśmy uwierzyli miłości − przedstawia wiarę starotestamentalnego patriarchy Abrahama oraz Narodu wybranego, by w końcowej części przejść do tematu pełni wiary zbawczej w osobę Jezusa Chrystusa, doświadczanej we wspólnocie eklezjalnej.

W rozdziale drugim − Jeżeli nie uwierzycie, nie zrozumiecie − papież zajął się związkiem wiary z miłością, rozumem, szukaniem Boga oraz teologią.

W trzecim rozdziale − Przekazuję wam to, co przejąłem − autor zajął się problematyką przekazywania wiary we wspólnocie wierzących.

Czwarty rozdział − Bóg przysposabia im miasto − dotyczy spełnienia wiary w relacjach międzyludzkich, w rodzinie, życiu społecznym, w postawie wobec cierpienia i śmierci.
Dokument kończy modlitwa do Matki Bożej jako Błogosławionej, która uwierzyła.

Pełny tekst encykliki ze strony www.vatican.va dostępny jest tutaj: Lumen fidei