Parafia w Korytach
Drukuj

Program duszpasterski

Konferencja Episkopatu Polski
Czteroletni Program duszpasterski Kościoła w Polsce.
grudzień 2013 r.

W I Niedzielę Adwentu rozpoczęliśmy realizację czteroletniego Programu duszpasterskiego. Program nawiązuje do 1050.  rocznicy Chrztu Polski, którą będziemy przeżywać w roku 2016. Hasłem Programu są słowa: „ Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Program wyznacza sobie cztery podstawowe cele:

 1. ewangelizacyjny – pogłębienie osobistej więzi z Chrystusem poprzez poznanie, pełniejsze pokochanie i wierniejsze naśladowanie;
 2. inicjacyjny – uświadomienie i podjęcie łaski sakramentów inicjacji, przede wszystkim Sakramentu Chrztu;
 3. formacyjny – kształtowanie postaw duchowych i moralnych zgodnych z wyznawaną wiarą: zaangażowanie w życie Kościoła, świadectwo życia chrześcijańskiego;
 4. społeczny – wraz ze świętowaniem 1050-tej rocznicy Chrztu Polski, pełniejsze uświadomienie i podjęcie odpowiedzialności za kształtowanie w duchu wiary życia rodzinnego, społecznego i zawodowego.

 Praca duszpasterska na najbliższe cztery lata będzie skupiała się wokół następujących haseł:

 • 2013/14 „Wierzę w Syna Bożego”
 • 2014/15 „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”
 • 2015/16 „Nowe życie w Chrystusie”
 • 2016/17 „ Idźcie i głoście”

Każdy rok pracy duszpasterskiej związany został ze znakiem nawiązującym do liturgii chrztu. Będą to świeca, krzyż, woda, biała szata oraz olej.

 Program na rok 2013/14

    Pierwszy rok cyklu Programu duszpasterskiego przeżywać będziemy pod hasłem „Wierzę w Syna Bożego”. Na początku drogi prowadzącej ku odnowieniu i wzmocnieniu duchowości chrzcielnej, mocny akcent stawiamy na wiarę : „Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony” (Mk 16, 16); będzie to swoista kontynuacja Roku Wiary, ale tym razem akcent położymy na kerygmat.
Kerygmat to zbawcze przesłanie zawarte w Piśmie św. zawierające obietnicę zbawienia i wzywające człowieka do wiary i przemiany życia w Bogu. Z tym zbawczym przesłaniem nierozdzielnie związana jest ewangelizacja, czyli takie głoszenie kerygmatu, które doprowadza człowieka do podjęcia wyraźnej decyzji wiary i wejścia w osobistą relację z Bogiem we wspólnocie Kościoła.

Na pierwszy rok realizacji Programu zostały wyznaczone trzy priorytety:

 1. Słowo Boże – propagowanie Biblii jako Słowa Bożego, ukazywanie jej ważności w życiu chrześcijańskim oraz pogłębianie duchowości biblijnej;
 2. ewangelizacja – przekaz wiary- podjecie działań preewagelizacyjnych i przeprowadzenie rekolekcji kerygmatycznych oraz wsparcie wiernych, by mogli znaleźć swoje miejsce we wspólnotach;
 3. katecheza rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka.