Parafia w Korytach
Drukuj

Boże Ciało w parafii Koryta

 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
26 maja 2016 rok 

Dzisiaj obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną potocznie „Bożym Ciałem”. Uroczystość ta ma charakter dziękczynny za ustanowienie przez Chrystusa Najświętszego Sakramentu.  

Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu Kościół obchodzi w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować.

Ulicami miejscowości Korytnica przeszła dziś dziękczynna procesja z Najświętszym Sakramentem. Procesja zatrzymywała się kolejno przy czterech ołtarzach. Ołtarzy jest tyle, ilu było ewangelistów. Na każdym przystanku czytane były fragmenty z jednej Ewangelii.

Kościół głosi wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, i dlatego Eucharystię — która w Kościele katolickim realizuje się jako Eucharystyczna Ofiara i jako sakrament sprawowany podczas Mszy św. — uczynił centrum kultu.

Obecność Chrystusa urzeczywistnia się w liturgii eucharystycznej w wieloraki sposób, przede wszystkim dzięki temu, że kapłan, zgodnie z wolą Jezusa, nad chlebem i winem wypowiada modlitwę eucharystyczną jako modlitwę błogosławieństwa. Jej mocą pod postaciami eucharystycznymi Jezus Chrystus staje się obecny prawdziwie (nie tylko w znaku), rzeczywiście (nie przez podobieństwo) i substancjalnie (przez przemianę całej substancji chleba w Ciało i całej substancji wina w Krew). Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się na słowach Jezusa: „To jest Ciało moje... To jest Krew moja” (Mk 14,22.24).Drukuj

Jubileusz 35-lecia kapłaństwa

Jubileusz 35-lecia kapłaństwa ks. Wojciecha Pachciarza
21 maja 2016 rok 

21 maja 2016 roku minęło 35 lat od przejęcia przez ks. Wojciecha Pachciarza święceń kapłańskich. Ks. Wojciech jest także od 17 lat proboszczem parafii w Korytach pod wezwaniem Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej. Po sobotniej Mszy św. w kościele w Ligocie uczniowie, parafianie, władze sołeckie, strażacy, członkowie regionalnych organizacji i Rady Parafialnej, stanęli w kolejce z życzeniami do księdza Wojciecha z okazji jubileuszu 35-lecia kapłaństwa, jaki obchodzi.

Parafianie, przedstawiciele delegacji organizacji i wspólnot mieszkańców parafii Koryta składali ks. Wojciechowi życzenia zdrowia, wytrwałości w posłudze, łaski Bożej oraz podziękowania za budowę wspólnoty parafialnej, za okazywane dobro, służbę na rzecz kościoła i parafii.

Czytaj więcej...


Drukuj

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
15 maja 2016 rok 

Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku. W dniu Pięćdziesiątnicy, zwanym również Zielonymi Świątkami, Kościół ożywiony Duchem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom.

 

Czytaj więcej...


Drukuj

Pierwsza Komunia Święta

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w parafii Koryta
1 maja 2016 rok 

Tradycyjnie miesiąc maj w Kościele katolickim, to okres I Komunii Świętej. Pierwsza Komunia święta jest uroczystością, w której podczas Mszy świętej wierni po raz pierwszy przyjmują Eucharystię, czyli zgodnie z wyznawaną przez siebie wiarą prawdziwe ciało Jezusa pod postacią chleba. Kościół dopuszcza do pierwszej komunii św. wiernych, którzy znają podstawowe prawdy wiary i rozumieją dokonujące się podczas Mszy św. przeistoczenie. Pierwsza Komunia Święta jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących i ich rodzin, lecz także dla całej wspólnoty parafialnej. W Polsce wiek przyjęcia I Komunii św. ustalony jest obecnie na trzecią klasę szkoły podstawowej. Dzieci przygotowują się do tego dnia przez cały rok.

Czytaj więcej...


Drukuj

Niedziela Miłosierdzia Bożego 2016

Święto Miłosierdzia Bożego
Kwiecień 2016 rok 

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Inspiracja dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazał za pośrednictwem Siostry Faustyny.

"Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dzienniczek S. Faustyny s. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dzienniczek S. Faustyny s. 699)."