Parafia w Korytach
Drukuj

Życzenia świąteczne

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zmartwychwstanie_Chrystusa_(obraz_Rafaela)Życzenie Wielkanocne
Rok 2015

Bóg okazuje nam miłosierdzie przez zmartwychwstanie swojego Syna. Jezus ukazuje się swoim uczniom żywy, ponieważ pokonał śmierć. Daje im dowody na to, że żyje: spotyka się z nimi, rozmawia i spożywa posiłek razem z nimi.

Umocnieni wiarą w zmartwychwstanie Chrystusa, dzielmy się wzajemnie radością, pokojem, wiarą, nadzieją, darem czystości serca i miłością.

Wszystkim Parafianom i Gościom życzę błogosławionych Świąt Wielkanocnych. Niech zmartwychwstały Chrystus idzie z nami, jak szedł z uczniami do Emaus. Niech wyjaśnia nam Pisma i niech łamie dla nas Chleb. Niech posyła do naszych umysłów i serc Ducha Świętego.


 Ks. Wojciech Pachciarz

Drukuj

Święte Trzy Dni Paschalne

"Ostatnia Wieczerza" Juan de JuanesŚwięte Trzy Dni Paschalne
kwiecień 2015 rok

 Święte Trzy Dni  Paschalne – to trwające trzy dni: od Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek wieczorem aż do wieczoru Niedzieli Zmartwychwstania – jedno wielkie Święto, będące centrum całego roku liturgicznego. Wszystkie te wyjątkowe dni stanowią nierozłączną całość i prowadzą nas – razem z Jezusem – szlakiem Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania: od tajemnicy Wieczernika, poprzez ogród Getsemani, pretorium, pałac Heroda, Kalwarię – aż do pustego Grobu. W tych dniach Kościół uroczyście przeżywa największą tajemnicę zbawienia: paschę.

Czytaj więcej...


Drukuj

Wielki Post

 Wielki Post – czas przygotowania do Świąt Wielkanocnych
luty 2015 rok
Środa Popielcowa
rozpoczyna liturgiczny Okres Wielkiego Postu. W tym dniu pochylamy głowy, by przyjąć znak popiołu. Uniżamy się przed Bogiem, aby wyznać wiarę, że On – Bóg Wszechmogący ma moc ożywić nawet proch.

Drugi rok cyklu Programu Duszpasterskiego przeżywamy pod hasłem:”nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Po doświadczeniu spotkania z Jezusem, Synem Bożym, pragniemy podjąć decyzję o poddaniu naszych serc i umysłów działaniu Jego łaski. Pragniemy, aby Zbawiciel przemieniał nasze życie, myślenie, nasze plany i decyzje. Chcemy odkrywać Bożą wolę i być jej posłuszni. Chcemy patrzeć na swoje życie jak na proces, w którym powinien dokonywać się wzrost dojrzałości w wierze.

Czytaj więcej...


Drukuj

Boże Narodzenie 2014

Uroczystość Narodzenia Pańskiego
grudzień 2014 rok 

"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". To wezwanie Chrystusa jest hasłem nowego roku duszpasterskiego w Polsce. Życzę wszystkim Parafianom, aby proces nawracania się do Boga i droga wiary w Ewangelię Jezusa Chrystusa, owocowały radością nowego życia w Duchu Świętym. Życzę wszystkim, by otwierali się na natchnienia Ducha Świętego, który sprawia, że wiara nie jest ciężarem, ale jest światłem i siłą, sensem i nadzieją.

ks. Wojciech Pachciarz


Drukuj

Nowy Rok Liturgiczny

Nowy rok liturgiczny 2014/2015
listopad 2014 rok 

„Święta Matka Kościół" uważa za swój obowiązek uroczyście celebrować zbawcze dzieło swego Boskiego Oblubieńca przez uświęcone wspominanie przez określone dni całego roku. Każdego tygodnia Kościół obchodzi pamiątkę zmartwychwstania Pańskiego w dniu, który nazwał Pańskim, a raz do roku zmartwychwstanie razem z Jego błogosławioną męką czci w największą uroczystość Paschy.

Z biegiem roku Kościół odsłania całe misterium Chrystusa, począwszy od wcielenia i narodzenia aż do wniebowstąpienia, do dnia Pięćdziesiątnicy oraz do oczekiwania błogosławionej nadziei i przyjścia Pana.

W ten sposób obchodząc misteria odkupienia Kościół otwiera bogactwo zbawczych czynów i zasług swojego Pana, tak że one uobecniają się niejako w każdym czasie, aby wierni zetknęli się z nimi i dostąpili łaski zbawienia.”( „Konstytucja o liturgii świętej” Sobór Watykański II).

Czytaj więcej...