Parafia w Korytach
Drukuj

Wielki Post

 Wielki Post – czas przygotowania do Świąt Wielkanocnych
luty 2015 rok 

Środa Popielcowa rozpoczyna liturgiczny Okres Wielkiego Postu. W tym dniu pochylamy głowy, by przyjąć znak popiołu. Uniżamy się przed Bogiem, aby wyznać wiarę, że On – Bóg Wszechmogący ma moc ożywić nawet proch.

Drugi rok cyklu Programu Duszpasterskiego przeżywamy pod hasłem:”nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Po doświadczeniu spotkania z Jezusem, Synem Bożym, pragniemy podjąć decyzję o poddaniu naszych serc i umysłów działaniu Jego łaski. Pragniemy, aby Zbawiciel przemieniał nasze życie, myślenie, nasze plany i decyzje. Chcemy odkrywać Bożą wolę i być jej posłuszni. Chcemy patrzeć na swoje życie jak na proces, w którym powinien dokonywać się wzrost dojrzałości w wierze.

Program mocno akcentuje znaczenie sakramentu pokuty i pojednania w życiu ludzi wierzących oraz pomoc tym ochrzczonym, którzy go zaniedbali, odkryć w nim źródło Bożego Miłosierdzia.

Troska o dojrzewanie w wierze winna budzić w nas radość i nadzieję. Rozbudzajmy w sobie zapał misyjny, by umacniać wiarę tych, którzy wierzą i docierać do tych, którzy żyją na peryferiach wspólnoty parafialnej. Nie można być uczniem Jezusa nie będąc jednocześnie misjonarzem. Papież Franciszek naucza, że chrześcijanin, jeśli nie łączy w sobie bycia uczniem Jezusa i bycia misjonarzem, zatraca swoją tożsamość.

Niech Duch Święty nas oświeca i prowadzi do Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela.

Drukuj

Boże Narodzenie 2014

Uroczystość Narodzenia Pańskiego
grudzień 2014 rok 

"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". To wezwanie Chrystusa jest hasłem nowego roku duszpasterskiego w Polsce. Życzę wszystkim Parafianom, aby proces nawracania się do Boga i droga wiary w Ewangelię Jezusa Chrystusa, owocowały radością nowego życia w Duchu Świętym. Życzę wszystkim, by otwierali się na natchnienia Ducha Świętego, który sprawia, że wiara nie jest ciężarem, ale jest światłem i siłą, sensem i nadzieją.

ks. Wojciech Pachciarz


Drukuj

Nowy Rok Liturgiczny

Nowy rok liturgiczny 2014/2015
listopad 2014 rok 

„Święta Matka Kościół" uważa za swój obowiązek uroczyście celebrować zbawcze dzieło swego Boskiego Oblubieńca przez uświęcone wspominanie przez określone dni całego roku. Każdego tygodnia Kościół obchodzi pamiątkę zmartwychwstania Pańskiego w dniu, który nazwał Pańskim, a raz do roku zmartwychwstanie razem z Jego błogosławioną męką czci w największą uroczystość Paschy.

Z biegiem roku Kościół odsłania całe misterium Chrystusa, począwszy od wcielenia i narodzenia aż do wniebowstąpienia, do dnia Pięćdziesiątnicy oraz do oczekiwania błogosławionej nadziei i przyjścia Pana.

W ten sposób obchodząc misteria odkupienia Kościół otwiera bogactwo zbawczych czynów i zasług swojego Pana, tak że one uobecniają się niejako w każdym czasie, aby wierni zetknęli się z nimi i dostąpili łaski zbawienia.”( „Konstytucja o liturgii świętej” Sobór Watykański II).

Czytaj więcej...


Drukuj

Modlitwa różańcowa

Październik - miesiącem modlitwy różańcowej

październik 2014 rok 

Z Listu Apostolskiego Jana Pawła II ”O różańcu świętym”:

Różaniec Najświętszej Maryi Panny, który pod tchnieniem Ducha Bożego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez licznych świętych, a Urząd Nauczycielski Kościoła często do niej zachęca. W swej prostocie i głębi pozostaje ona również w obecnym trzecim tysiącleciu, modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości. Jest ona dobrze osadzona w duchowości chrześcijaństwa, które po dwóch tysiącach lat, nic nie straciło ze swej pierwotnej świeżości i czuje, że Duch Boży pobudza je do „wypłynięcia na głębię”, by opowiadać światu, a nawet wołać o Chrystusie jako Panu i Zbawicielu,jako drodze, prawdzie i życiu, jako celu historii ludzkiej, punkcie, ku któremu zwracają się pragnienia historii i cywilizacji.

Czytaj więcej...


Drukuj

Inauguracja roku szkolnego i katechetycznego

Inauguracja roku szkolnego i katechetycznego

wrzesień 2014 rok 

Rozpoczął się rok szkolny i katechetyczny 2014/2015. 1 września podczas Mszy św. w Korytach i w Ligocie modliliśmy się w intencji wszystkich uczniów, ich rodziców, nauczycieli i wychowawców. W dniach od 14 do 20 września będziemy przeżywali „Tydzień wychowania„ pod hasłem: „Rola prawdy w odpowiedzialnym wychowaniu„.

Współczesny świat próbuje narzucać ludziom przekonanie, że nie ma żadnej obiektywnej prawdy, a każdy człowiek ma swoją własną prawdę; nie ma żadnych niepodważalnych dla człowieka punktów odniesienia, wszystko jest niestałe i zmienne. Na czym więc polega wychowanie do prawdy?

Czytaj więcej...