Parafia w Korytach
Drukuj

Nowy Rok Liturgiczny 2016/2017

Adwent 2016 – początek nowego Roku Duszpasterskiego
listopad 2016 rok

Biskup Kaliski w liście skierowanym do diecezjan na I Niedzielę Adwentu 2016 r. pisze:
„Wraz z Pierwszą Niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy Rok Duszpasterski. Hasło tego Roku brzmi: Idźcie i głoście! Niech to wezwanie Chrystusa pobudzi nasze serca do ewangelicznej gorliwości, zwłaszcza w roku Jubileuszu 25-lecia naszej Diecezji! Ewangelia  wzywa nas do czuwania, bo Pan na pewno przyjdzie. Oby nas zastał przy pełnieniu Jego woli.
Razem z wszystkimi Biskupami Polski uznaliśmy, że w tym Roku powinien nam towarzyszyć niezwykły świadek Chrystusa, syn Polskiej Ziemi – św. Brat Albert, z racji setnej rocznicy jego śmierci.
Rok poświęcony uczczeniu tego szczególnego Patrona Miłosierdzia stanowi doskonałą kontynuację zakończonego niedawno Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.” Miłosierni jak Ojciec” to hasło, które przyświecało nam w tym czasie i wzywało do odnowienia wiary w Boga – miłosiernego Ojca. Tak odnowiona wiara na skutek doświadczenia Bożej dobroci przynieść powinna owoce w postaci przemiany serca, które otrzymuje nową wrażliwość, niejako nowe spojrzenie na otaczający nas świat.
Ojciec ubogich, jak nazywamy często św. Brata Alberta, może nas nauczyć, jak w praktyce wypełnić nakaz Jezusa: bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec w niebie. Potrzeba nam takich świadków, aby nasze serca nie stygły, były wciąż i na nowo uwrażliwione na niezliczone biedy ludzkie, abyśmy stale w naszym postępowaniu byli inspirowani „wyobraźnią miłosierdzia”. Brat Albert wskazuje nam, jak możemy otworzyć nasze serca „na tych wszystkich, którzy żyją na najróżniejszych peryferiach egzystencjalnych, które często dzisiejszy świat stwarza w sposób dramatyczny”{Papież Franciszek}.
Oby św. Brat Albert, świadek bez reszty oddany Bogu, pomógł nam głosić Chrystusa naszym życiem, to znaczy, abyśmy mieli serca wrażliwe na ludzką biedę.”

Drukuj

Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych

listopad 2016 rok 
1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Wszystkich Świętych to uroczystość ku czci wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie W doktrynie Kościoła katolickiego jest wyrazem wiary w obcowanie świętych i powszechne powołanie do świętości.Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym. W doktrynie Kościoła katolickiego Dzień Zaduszny jest wyrazem przekonania o obcowaniu świętych, zmartwychwstaniu ciał, życiu wiecznym oraz skuteczności modlitwy wstawienniczej.

Czytaj więcej...


Drukuj

Modlitwa różańcowa

Październik - miesiącem modlitwy różańcowej

październik 2016 rok 

 Jan Paweł II  o różańcu świętym

Różaniec Najświętszej Maryi Panny, który pod tchnieniem Ducha Bożego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez licznych świętych, a Urząd Nauczycielski Kościoła często do niej zachęca. W swej prostocie i głębi pozostaje ona również w obecnym trzecim tysiącleciu, modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości. Jest ona dobrze osadzona w duchowości chrześcijaństwa, które po dwóch tysiącach lat, nic nie straciło ze swej pierwotnej świeżości i czuje, że Duch Boży pobudza je do „wypłynięcia na głębię”, by opowiadać światu, a nawet wołać o Chrystusie jako Panu i Zbawicielu,jako drodze, prawdzie i życiu, jako celu historii ludzkiej, punkcie, ku któremu zwracają się pragnienia historii i cywilizacji.

Czytaj więcej...


Drukuj

Dożynki parafialne 2016

Uroczystość dziękczynna za zebrane plony z pól i łąk
4 września 2016 rok 

W niedzielę 4 września 2016 roku w kościele w Korytach odbyła się parafialna uroczystość dożynkowa. Na dziękczynną Mszę św. przybyli wraz z wieńcami dożynkowymi przedstawiciele poszczególnych sołectw oraz mieszkańcy parafii Koryta.


 

Czytaj więcej...


Drukuj

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
 15 sierpnia 2016 rok
Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej stanowi dogmat naszej wiary, choć formalnie ogłoszony stosunkowo niedawno - przez papieża Piusa XII 1 listopada 1950 r. w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus: "...powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej" 
Przekonanie o tym, że Pan Jezus nie pozostawił ciała swojej Matki na ziemi, ale je uwielbił, uczynił podobnym do swojego ciała w chwili zmartwychwstania i zabrał do nieba, było powszechnie wyznawane w Kościele katolickim. Już w VI wieku cesarz Maurycy (582-602) polecił obchodzić na Wschodzie w całym swoim państwie w dniu 15 sierpnia osobne święto dla uczczenia tej tajemnicy. Święto to musiało lokalnie istnieć już wcześniej, przynajmniej w V w.

Czytaj więcej...