Parafia w Korytach
Drukuj

Nowy rok liturgiczny 2014/2015

Nowy rok liturgiczny 2014/2015
  listopad 2014 rok 

Święta Matka Kościół uważa za swój obowiązek uroczyście celebrować zbawcze dzieło swego Boskiego Oblubieńca przez uświęcone wspominanie przez określone dni całego roku. Każdego tygodnia Kościół obchodzi pamiątkę zmartwychwstania Pańskiego w dniu, który nazwał Pańskim, a raz do roku zmartwychwstanie razem z Jego błogosławioną męką czci w największą uroczystość Paschy."

Z biegiem roku Kościół odsłania całe misterium Chrystusa, począwszy od wcielenia i narodzenia aż do wniebowstąpienia, do dnia Pięćdziesiątnicy oraz do oczekiwania błogosławionej nadziei i przyjścia Pana.

W ten sposób obchodząc misteria odkupienia Kościół otwiera bogactwo zbawczych czynów i zasługswojego Pana, tak że one uobecniają się niejako w każdym czasie, aby wierni zetknęli się z nimi i dostąpili łaski zbawienia.” („Konstytucja o liturgii świętej” Sobór Watykański II).

Pierwsza Niedziela rozpoczyna liturgiczny okres Adwentu. Jest to czas przeżywania prawdy o powtórnym przyjściu Chrystusa:”oczekujemy Twego przyjścia w chwale”. Jest to także czas radosnego oczekiwania na przeżycie pamiątki pierwszego przyjścia Syna Bożego na ziemię, czyli czas przygotowania do Święta Bożego Narodzenia.

W Adwencie odprawiamy „ Roraty”- Msze św. o Matce Bożej.Uczestnicząc w Roratach przygotowujemy nasze umysły i serca na ponowne przyjęcie Chrystusa Zbawiciela do naszego życia. W dniu spowiedzi św. adwentowej będziemy uwielbiali Pana Boga, że nam przebacza grzechy i oczyszcza nasze serca.

Drukuj

Modlitwa różańcowa

Październik - miesiącem modlitwy różańcowej

październik 2014 rok 

Z Listu Apostolskiego Jana Pawła II ”O różańcu świętym”:

Różaniec Najświętszej Maryi Panny, który pod tchnieniem Ducha Bożego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez licznych świętych, a Urząd Nauczycielski Kościoła często do niej zachęca. W swej prostocie i głębi pozostaje ona również w obecnym trzecim tysiącleciu, modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości. Jest ona dobrze osadzona w duchowości chrześcijaństwa, które po dwóch tysiącach lat, nic nie straciło ze swej pierwotnej świeżości i czuje, że Duch Boży pobudza je do „wypłynięcia na głębię”, by opowiadać światu, a nawet wołać o Chrystusie jako Panu i Zbawicielu,jako drodze, prawdzie i życiu, jako celu historii ludzkiej, punkcie, ku któremu zwracają się pragnienia historii i cywilizacji.

Czytaj więcej...


Drukuj

Inauguracja roku szkolnego i katechetycznego

Inauguracja roku szkolnego i katechetycznego

wrzesień 2014 rok 

Rozpoczął się rok szkolny i katechetyczny 2014/2015. 1 września podczas Mszy św. w Korytach i w Ligocie modliliśmy się w intencji wszystkich uczniów, ich rodziców, nauczycieli i wychowawców. W dniach od 14 do 20 września będziemy przeżywali „Tydzień wychowania„ pod hasłem: „Rola prawdy w odpowiedzialnym wychowaniu„.

Współczesny świat próbuje narzucać ludziom przekonanie, że nie ma żadnej obiektywnej prawdy, a każdy człowiek ma swoją własną prawdę; nie ma żadnych niepodważalnych dla człowieka punktów odniesienia, wszystko jest niestałe i zmienne. Na czym więc polega wychowanie do prawdy?

Czytaj więcej...


Drukuj

Uroczystość Matki Boskiej Szkaplerznej

Fragment obrazu Matki Boskiej SzkaplerznejUroczystość Matki Boskiej Szkaplerznej
 13 lipca 2014 rok
 

Tradycja karmelitańska oparta na trzynastowiecznych kronikach podaje, że św. Szymon Stock modlił się usilnie do Matki Jezusa. W odpowiedzi Maryja ukazała mu się w nocy z 15. na 16. lipca 1251 roku w otoczeniu aniołów. Wskazała na jego szkaplerz (wierzchnia część habitu) i ustanowiła go znakiem swej matczynej opieki. Uczyniła to słowami:
to będzie przywilejem dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia wiecznego”.

Nabożeństwo szkaplerzne stanowi jedną z wielu dróg prowadzących do Jezusa przez Maryję. Uznając szkaplerz znakiem Maryi, Kościół Katolicki nawiązując do tradycji o wizji św. Szymona, związał go z dwiema łaskami, tak zwanymi przywilejami szkaplerznymi.

Czytaj więcej...


Drukuj

Oktawa Bożego Ciała

Oktawa Bożego Ciała w parafii Koryta
 czerwiec 2014 rok

   "Boże Ciało” stanowi formę skróconą nazwy Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej i celebrowane jest na cześć Najświętszego Sakramentu, a więc obecności Chrystusa na ziemi pod postacią chleba i wina. W tym dniu odbywają się uroczyste procesje do czterech ołtarzy na trasach procesji we wsiach i w miastach. Wierni podążając za Chrystusem Eucharystycznym manifestują swoją wiarę w Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem.
W polskiej tradycji religijnej Święto to rozciągnięte jest na osiem dni. Codziennie wierni uczestniczą w procesji eucharystycznej wokół kościoła, a na zakończenie oktawy procesja zatrzymuje się przy czterech ołtarzach zbudowanych przy kościele, przy których, tak jak w Uroczystość Bożego Ciała, czyta się fragment Ewangelii.

Czytaj więcej...