Parafia w Korytach
Drukuj

Inauguracja roku szkolnego i katechetycznego

Inauguracja roku szkolnego i katechetycznego

wrzesień 2014 rok 

Rozpoczął się rok szkolny i katechetyczny 2014/2015. 1 września podczas Mszy św. w Korytach i w Ligocie modliliśmy się w intencji wszystkich uczniów, ich rodziców, nauczycieli i wychowawców. W dniach od 14 do 20 września będziemy przeżywali „Tydzień wychowania„ pod hasłem: „Rola prawdy w odpowiedzialnym wychowaniu„.

Współczesny świat próbuje narzucać ludziom przekonanie, że nie ma żadnej obiektywnej prawdy, a każdy człowiek ma swoją własną prawdę; nie ma żadnych niepodważalnych dla człowieka punktów odniesienia, wszystko jest niestałe i zmienne. Na czym więc polega wychowanie do prawdy?

Polega ono na tym, aby na wszystkich etapach procesu wychowawczego dokonującego się w domach, przedszkolach i szkołach, rodzice, nauczyciele i wychowawcy ukazywali wartość odkrywania ostatecznej prawdy o świecie, o człowieku i o Bogu. Ważne jest przy tym, aby pokazywali oni, jak do tej prawdy dążyć i w jaki sposób kierować się nią w codziennym życiu.

Pełnię prawdy o Bogu i o człowieku przekazuje Jezus Chrystus, który mówi o sobie: „Ja jestem drogą, i prawdą, i życiem„(J14, 16). On zatem jest Najwyższym Wychowawcą w Szkole Prawdy, którą jest On sam.On posiada wyraźnie określony plan wychowawczy wyrażający się w słowach: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej,jak tylko przeze mnie” ( J 14, 6 ). Tym samym wskazuje na cel, do którego pragnie zaprowadzić wszystkich wierzących w Niego. Jest nim dom Ojca. Nie ma bowiem dla człowieka nic ważniejszego niż jego własne zbawienie. Ono jest najwyższą wartością.

„Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł ? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?” ( Mt 16, 26 ). Przypomina nam tym samym prawdę o człowieku, który jest istotą obdarzoną nie tylko ciałem, ale i duszą. Dusza jest fundamentem jego nieśmiertelności i powołania do wiecznej radości. Być uczniem w szkole Chrystusa-Prawdy znaczy przyjąć to za prawdę i tę prawdę poznawać oraz zgłębiać.

Drukuj

Uroczystość Matki Boskiej Szkaplerznej

Fragment obrazu Matki Boskiej SzkaplerznejUroczystość Matki Boskiej Szkaplerznej
 13 lipca 2014 rok
 

Tradycja karmelitańska oparta na trzynastowiecznych kronikach podaje, że św. Szymon Stock modlił się usilnie do Matki Jezusa. W odpowiedzi Maryja ukazała mu się w nocy z 15. na 16. lipca 1251 roku w otoczeniu aniołów. Wskazała na jego szkaplerz (wierzchnia część habitu) i ustanowiła go znakiem swej matczynej opieki. Uczyniła to słowami:
to będzie przywilejem dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia wiecznego”.

Nabożeństwo szkaplerzne stanowi jedną z wielu dróg prowadzących do Jezusa przez Maryję. Uznając szkaplerz znakiem Maryi, Kościół Katolicki nawiązując do tradycji o wizji św. Szymona, związał go z dwiema łaskami, tak zwanymi przywilejami szkaplerznymi.

Czytaj więcej...


Drukuj

Oktawa Bożego Ciała

Oktawa Bożego Ciała w parafii Koryta
 czerwiec 2014 rok

   "Boże Ciało” stanowi formę skróconą nazwy Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej i celebrowane jest na cześć Najświętszego Sakramentu, a więc obecności Chrystusa na ziemi pod postacią chleba i wina. W tym dniu odbywają się uroczyste procesje do czterech ołtarzy na trasach procesji we wsiach i w miastach. Wierni podążając za Chrystusem Eucharystycznym manifestują swoją wiarę w Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem.
W polskiej tradycji religijnej Święto to rozciągnięte jest na osiem dni. Codziennie wierni uczestniczą w procesji eucharystycznej wokół kościoła, a na zakończenie oktawy procesja zatrzymuje się przy czterech ołtarzach zbudowanych przy kościele, przy których, tak jak w Uroczystość Bożego Ciała, czyta się fragment Ewangelii.

Czytaj więcej...


Drukuj

Wizytacja pasterska i Bierzmowanie

Wizytacja pasterska i udzielanie Sakramentu Bierzmowania
24 czerwca 2014 rok
  
24. czerwca 2014 roku Ksiądz Biskup Teofil Wilski przeprowadzi wizytację pasterską w naszej parafii.
O godz. 9:00 w kościele w Ligocie Ksiądz Biskup odprawi Mszę św. i wygłosi Słowo Boże. W tej Mszy św. uczestniczą uczniowie Szkoły Podstawowej w Ligocie z rodzicami i nauczycielami.
O godz. 11:00 Ksiądz Biskup spotka się ze społecznością szkolną Zespołu Szkół w Korytach w szkole w Korytach.
O godz. 17:00 podczas Mszy św. w Korytach Ksiądz Biskup udzieli Sakramentu Bierzmowania starszej młodzieży naszej parafii. Módlmy się za młodych ludzi, którzy przyjmą ten sakrament, za ich rodziców i rodziców chrzestnych. Sobór Watykański II naucza:

Czytaj więcej...


Drukuj

Życzenia świąteczne

Życzenie Wielkanocne
Rok 2014

„ Jezus pokazał im ręce i bok. Uczniowie uradowali się,
że ujrzeli Pana”

J 20, 20   

    Życzę wszystkim Parafianom i Gościom, aby każde spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym napełniało ich serca oraz całe życie radością. Życzę, aby nieustannie pozwalali Jezusowi, żeby ich zbawiał, wyzwalał od grzechu, od smutku, od zniechęcenia, od pesymizmu, od wewnętrznej pustki, od izolacji.
Wszyscy przyjmijmy słowa papieża Franciszka: „Z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze i odradza radość”. Niech Zmartwychwstały Chrystus wszystkim błogosławi.

 Ks. Wojciech Pachciarz