Parafia w Korytach
Drukuj

Modlitwa różańcowa

Październik - miesiącem modlitwy różańcowej

październik 2014 rok 

Z Listu Apostolskiego Jana Pawła II ”O różańcu świętym”:

Różaniec Najświętszej Maryi Panny, który pod tchnieniem Ducha Bożego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez licznych świętych, a Urząd Nauczycielski Kościoła często do niej zachęca. W swej prostocie i głębi pozostaje ona również w obecnym trzecim tysiącleciu, modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości. Jest ona dobrze osadzona w duchowości chrześcijaństwa, które po dwóch tysiącach lat, nic nie straciło ze swej pierwotnej świeżości i czuje, że Duch Boży pobudza je do „wypłynięcia na głębię”, by opowiadać światu, a nawet wołać o Chrystusie jako Panu i Zbawicielu,jako drodze, prawdzie i życiu, jako celu historii ludzkiej, punkcie, ku któremu zwracają się pragnienia historii i cywilizacji.

Różaniec,choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym.

W powściągliwości swych elementów skupia w sobie głębię całego przesłania ewangelicznego, którego jest jakby streszczeniem. W nim odbija się echem modlitwa Maryi. Jej nieustanne Magnificat za dzieło odkupieńcze Wcielenia, rozpoczęte w Jej dziewiczym łonie. Przez różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczanie głębi Jego miłości. Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako z rąk Matki Odkupiciela.

Na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Układają się one w całokształt tajemnic radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych. Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez Serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych,którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.

Odmawiać różaniec to nic innego jak kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa.

Cały tekst Listu Apostolskiego ROSARIUM VIRGINIS MARIAE

Drukuj

Inauguracja roku szkolnego i katechetycznego

Inauguracja roku szkolnego i katechetycznego

wrzesień 2014 rok 

Rozpoczął się rok szkolny i katechetyczny 2014/2015. 1 września podczas Mszy św. w Korytach i w Ligocie modliliśmy się w intencji wszystkich uczniów, ich rodziców, nauczycieli i wychowawców. W dniach od 14 do 20 września będziemy przeżywali „Tydzień wychowania„ pod hasłem: „Rola prawdy w odpowiedzialnym wychowaniu„.

Współczesny świat próbuje narzucać ludziom przekonanie, że nie ma żadnej obiektywnej prawdy, a każdy człowiek ma swoją własną prawdę; nie ma żadnych niepodważalnych dla człowieka punktów odniesienia, wszystko jest niestałe i zmienne. Na czym więc polega wychowanie do prawdy?

Czytaj więcej...


Drukuj

Uroczystość Matki Boskiej Szkaplerznej

Fragment obrazu Matki Boskiej SzkaplerznejUroczystość Matki Boskiej Szkaplerznej
 13 lipca 2014 rok
 

Tradycja karmelitańska oparta na trzynastowiecznych kronikach podaje, że św. Szymon Stock modlił się usilnie do Matki Jezusa. W odpowiedzi Maryja ukazała mu się w nocy z 15. na 16. lipca 1251 roku w otoczeniu aniołów. Wskazała na jego szkaplerz (wierzchnia część habitu) i ustanowiła go znakiem swej matczynej opieki. Uczyniła to słowami:
to będzie przywilejem dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia wiecznego”.

Nabożeństwo szkaplerzne stanowi jedną z wielu dróg prowadzących do Jezusa przez Maryję. Uznając szkaplerz znakiem Maryi, Kościół Katolicki nawiązując do tradycji o wizji św. Szymona, związał go z dwiema łaskami, tak zwanymi przywilejami szkaplerznymi.

Czytaj więcej...


Drukuj

Oktawa Bożego Ciała

Oktawa Bożego Ciała w parafii Koryta
 czerwiec 2014 rok

   "Boże Ciało” stanowi formę skróconą nazwy Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej i celebrowane jest na cześć Najświętszego Sakramentu, a więc obecności Chrystusa na ziemi pod postacią chleba i wina. W tym dniu odbywają się uroczyste procesje do czterech ołtarzy na trasach procesji we wsiach i w miastach. Wierni podążając za Chrystusem Eucharystycznym manifestują swoją wiarę w Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem.
W polskiej tradycji religijnej Święto to rozciągnięte jest na osiem dni. Codziennie wierni uczestniczą w procesji eucharystycznej wokół kościoła, a na zakończenie oktawy procesja zatrzymuje się przy czterech ołtarzach zbudowanych przy kościele, przy których, tak jak w Uroczystość Bożego Ciała, czyta się fragment Ewangelii.

Czytaj więcej...


Drukuj

Wizytacja pasterska i Bierzmowanie

Wizytacja pasterska i udzielanie Sakramentu Bierzmowania
24 czerwca 2014 rok
  
24. czerwca 2014 roku Ksiądz Biskup Teofil Wilski przeprowadzi wizytację pasterską w naszej parafii.
O godz. 9:00 w kościele w Ligocie Ksiądz Biskup odprawi Mszę św. i wygłosi Słowo Boże. W tej Mszy św. uczestniczą uczniowie Szkoły Podstawowej w Ligocie z rodzicami i nauczycielami.
O godz. 11:00 Ksiądz Biskup spotka się ze społecznością szkolną Zespołu Szkół w Korytach w szkole w Korytach.
O godz. 17:00 podczas Mszy św. w Korytach Ksiądz Biskup udzieli Sakramentu Bierzmowania starszej młodzieży naszej parafii. Módlmy się za młodych ludzi, którzy przyjmą ten sakrament, za ich rodziców i rodziców chrzestnych. Sobór Watykański II naucza:

Czytaj więcej...