Parafia w Korytach
Drukuj

Pierwsza Komunia Święta

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w parafii Koryta
1 maja 2016 rok 

Tradycyjnie miesiąc maj w Kościele katolickim, to okres I Komunii Świętej. Pierwsza Komunia święta jest uroczystością, w której podczas Mszy świętej wierni po raz pierwszy przyjmują Eucharystię, czyli zgodnie z wyznawaną przez siebie wiarą prawdziwe ciało Jezusa pod postacią chleba. Kościół dopuszcza do pierwszej komunii św. wiernych, którzy znają podstawowe prawdy wiary i rozumieją dokonujące się podczas Mszy św. przeistoczenie. Pierwsza Komunia Święta jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących i ich rodzin, lecz także dla całej wspólnoty parafialnej. W Polsce wiek przyjęcia I Komunii św. ustalony jest obecnie na trzecią klasę szkoły podstawowej. Dzieci przygotowują się do tego dnia przez cały rok.

Dzień pierwszej Komunii św. jest świętem zarówno dla rodziny jak i parafii. Dziecko powinno przystępować do pierwszej Komunii św. w swojej parafii. Chodzi o to, że pierwsza Komunia dziecka integruje zarówno samo dziecko, jak i jego rodzinę, ze wspólnotą Kościoła parafialnego. W przeżywaniu tego dnia dziecku powinni towarzyszyć rodzice od rana do wieczora. To oni winni zadbać o to, by cała organizacja dnia pierwszokomunijnego, jak również spotkania z krewnymi, nie przysłoniły dziecku tego, co dla niego najważniejsze. Cała rodzina w tym dniu winna wraz z dzieckiem przystąpić do Komunii św.

Po pierwszej Komunii powszechnie urządza się tzw. Biały Tydzień. Jest to nawiązanie do tradycji katechumenatu z pierwszych wieków Kościoła, kiedy nowo ochrzczeni przez cały tydzień po Chrzcie św. nosili białe szaty. Biały Tydzień to wielka szansa przyzwyczajenia dziecka po pierwszej Komunii św. do należytego uczestnictwa w Eucharystii.

Drukuj

Niedziela Miłosierdzia Bożego 2016

Święto Miłosierdzia Bożego
Kwiecień 2016 rok 

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Inspiracja dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazał za pośrednictwem Siostry Faustyny.

"Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dzienniczek S. Faustyny s. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dzienniczek S. Faustyny s. 699)."

Drukuj

Życzenia świąteczne

Życzenie Wielkanocne
Rok 2016

Nie bójcie się. Idźcie i powiedzcie moim braciom, aby poszli do Galilei, tam mnie zobaczą

(Mt 28, 10)
   

  

    Niech słowa zmartwychwstałego Chrystusa wzbudzą w nas wiarę, że On żyje, że żyje w swoim Kościele, w każdym ochrzczonym, w każdym człowieku, bo za każdego umarł i dla każdego zmartwychwstał.

Życzę Parafianom i Gościom, aby wzrastali w wierze w Jezusa, który jest Obliczem miłosiernego Ojca i aby codziennie Go prosili o siły do miłości odważnej i wielkodusznej. Ks. Wojciech Pachciarz

Drukuj

Triduum Paschalne

Święte Trzy Dni Paschalne
marzec 2016 rok

Męka Pańska

 Święte Trzy Dni  Paschalne – to trwające trzy dni: od Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek wieczorem aż do wieczoru Niedzieli Zmartwychwstania – jedno wielkie Święto, będące centrum całego roku liturgicznego. Wszystkie te wyjątkowe dni stanowią nierozłączną całość i prowadzą nas – razem z Jezusem – szlakiem Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania: od tajemnicy Wieczernika, poprzez ogród Getsemani, pretorium, pałac Heroda, Kalwarię – aż do pustego Grobu. W tych dniach Kościół uroczyście przeżywa największą tajemnicę zbawienia: paschę.

Czytaj więcej...


Drukuj

Niedziela Palmowa 2016

Niedziela Palmowa
marzec 2016 rok 

Triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy

Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego mękę i śmierć na krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: "Hosanna Synowi Dawidowemu". O uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej Ewangeliści. Samo to świadczy, jak wielką rangę przywiązują do tego wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa.

Czytaj więcej...