Parafia w Korytach
Drukuj

Boże Narodzenie 2015

Uroczystość Narodzenia Pańskiego
grudzień 2015 rok 

"Nowe Życie w Chrystusie" to hasło programu duszpasterskiego na rok 2015/2016. Dziękując Panu Bogu za łaskę Chrztu świętego, za nowe życie w Chrystusie, pragniemy odkrywać godność i zadania, które wypływają z faktu chrztu.

Wszystkim Parafianom i Gościom życzę, aby zachwycili się nowym życiem, które przynosi Chrystus, aby dostrzegli godność dzieci Bożych, którą otrzymaliśmy w sakramencie Chrztu świętego. Niech temu zachwytowi towarzyszy wysiłek pracy nad sobą, ufna i wytrwała modlitwa.
Niech Syn Boży, który stał się Człowiekiem dla naszego zbawienia, napełni serca radością i nadzieją.


ks. Wojciech Pachciarz


Drukuj

Nowy Rok Liturgiczny 2015/2016

Nowy rok liturgiczny 2015/2016
listopad 2015 rok 

Program duszpasterski na rok 2015/2016

Trzeci rok realizacji czteroletniego „Programu duszpasterskiego”przeżyjemy pod hasłem” Nowe życie w Chrystusie”. Jest to centralny etap Programu, gdyż przez dwa poprzednie lata zmierzaliśmy do tego momentu, jakim jest 1050. rocznica Chrztu Polski. Wspominając początki wiary na polskiej ziemi, chcemy dziękować Bogu za łaskę Chrztu św. oraz pozostałe sakramenty, a także za ludzi, którzy podzielili się z nami doświadczeniem żywej więzi z Bogiem, przekazując nam wiarę. 1050. rocznica Chrztu Polski zbiega się ze Światowymi Dniami Młodzieży, jakie będziemy przeżywać w Krakowie z udziałem Ojca Świętego Franciszka oraz rzeszy młodych ludzi z całego świata. Decyzją papieża Franciszka nowy rok duszpasterski będzie czasem Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. W bulli ogłaszającej Jubileusz Franciszek napisał:”Kościół ma misję głoszenia miłosierdzia Boga, bijącego serca Ewangelii, aby w ten sposób dotknąć serce i umysł każdego człowieka.Temat miłosierdzia wymaga, by go ponownie przedstawić z nowym entuzjazmem i z odnowioną działalnością duszpasterską. Język Kościoła i jego gesty powinny przekazywać miłosierdzie tak, aby wejść w głębię serca ludzi i sprowokować ich do odnalezienia drogi powrotu do Ojca.

Czytaj więcej...


Drukuj

Modlitwa różańcowa

Październik - miesiącem modlitwy różańcowej

październik 2015 rok 

Z Listu Apostolskiego Jana Pawła II ”O różańcu świętym”:

Różaniec Najświętszej Maryi Panny, który pod tchnieniem Ducha Bożego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez licznych świętych, a Urząd Nauczycielski Kościoła często do niej zachęca. W swej prostocie i głębi pozostaje ona również w obecnym trzecim tysiącleciu, modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości. Jest ona dobrze osadzona w duchowości chrześcijaństwa, które po dwóch tysiącach lat, nic nie straciło ze swej pierwotnej świeżości i czuje, że Duch Boży pobudza je do „wypłynięcia na głębię”, by opowiadać światu, a nawet wołać o Chrystusie jako Panu i Zbawicielu,jako drodze, prawdzie i życiu, jako celu historii ludzkiej, punkcie, ku któremu zwracają się pragnienia historii i cywilizacji.

Czytaj więcej...


Drukuj

Uroczystość Matki Boskiej Szkaplerznej

Fragment obrazu Matki Boskiej SzkaplerznejUroczystość Matki Boskiej Szkaplerznej
 12 lipca 2015 rok
 

Tradycja karmelitańska oparta na trzynastowiecznych kronikach podaje, że św. Szymon Stock modlił się usilnie do Matki Jezusa. W odpowiedzi Maryja ukazała mu się w nocy z 15. na 16. lipca 1251 roku w otoczeniu aniołów. Wskazała na jego szkaplerz (wierzchnia część habitu) i ustanowiła go znakiem swej matczynej opieki. Uczyniła to słowami:
to będzie przywilejem dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia wiecznego”.

Nabożeństwo szkaplerzne stanowi jedną z wielu dróg prowadzących do Jezusa przez Maryję. Uznając szkaplerz znakiem Maryi, Kościół Katolicki nawiązując do tradycji o wizji św. Szymona, związał go z dwiema łaskami, tak zwanymi przywilejami szkaplerznymi.

  • Pierwsza- szkaplerz gwarantuje szczególną opiekę Maryi w trudnych sytuacjach i niebezpieczeństwach doczesnego życia.
  • Druga- w znaku szkaplerza Maryja obiecała szczęśliwą śmierć i zachowanie od wiecznego potępienia.

Czytaj więcej...


Drukuj

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała

Oktawa Bożego Ciała w parafii Koryta
 czerwiec 2015 rok
 


Oktawa Bożego Ciała
to codzienne nabożeństwo pod nazwą Nieszpory Eucharystyczne, które jest odprawiane codziennie z procesją eucharystyczną po wieczornej Mszy św. W ten sposób Kościół uroczyście obchodzi jeszcze przez osiem kolejnych dni Uroczystość Bożego Ciała.
Na zakończenie oktawy procesja zatrzymuje się przy czterech ołtarzach zbudowanych przy kościele, przy których, tak jak w Uroczystość Bożego Ciała, czyta się fragment Ewangelii.


Galeria zakończenia Oktawy Bożego Ciała

Czytaj więcej...