Parafia w Korytach
Drukuj

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Koryta, 16.10.2023 r.

Rozstrzygnięcie postępowania zakupowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla zadania pn.:

„Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach”

 Załączniki do pobrania:

 1. Zarządzenie powołania komisji ofertowej
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
Drukuj

Modlitwa różańcowa 2023

Październik - miesiącem modlitwy różańcowej

październik 2023 rok 

 Jan Paweł II  o różańcu świętym

Różaniec Najświętszej Maryi Panny, który pod tchnieniem Ducha Bożego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez licznych świętych, a Urząd Nauczycielski Kościoła często do niej zachęca. W swej prostocie i głębi pozostaje ona również w obecnym trzecim tysiącleciu, modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości. Jest ona dobrze osadzona w duchowości chrześcijaństwa, które po dwóch tysiącach lat, nic nie straciło ze swej pierwotnej świeżości i czuje, że Duch Boży pobudza je do „wypłynięcia na głębię”, by opowiadać światu, a nawet wołać o Chrystusie jako Panu i Zbawicielu,jako drodze, prawdzie i życiu, jako celu historii ludzkiej, punkcie, ku któremu zwracają się pragnienia historii i cywilizacji.

Różaniec,choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym.

W powściągliwości swych elementów skupia w sobie głębię całego przesłania ewangelicznego, którego jest jakby streszczeniem. W nim odbija się echem modlitwa Maryi. Jej nieustanne Magnificat za dzieło odkupieńcze Wcielenia, rozpoczęte w Jej dziewiczym łonie. Przez różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczanie głębi Jego miłości. Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako z rąk Matki Odkupiciela.

Na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Układają się one w całokształt tajemnic radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych. Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez Serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych,którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.

Odmawiać różaniec to nic innego jak kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa.

Jan Paweł II o różańcu świętym - LIST APOSTOLSKI ROSARIUM VIRGINIS MARIAE

Drukuj

Ogłoszenie zapytania ofertowego

Ogłoszenie postępowania zakupowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla zadania pn.:
„Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach”

W załącznikach znajduje się niezbędna dokumentacja postępowania zakupowego.
Zamawiający dokonuje zmiany treści umowy. Zmianie ulega par1 i 7 umowy.

 Załączniki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe (pdf).
 2.  Projekt umowy (doc).
 3.  Formularz oferty cenowej (doc).
 4.  Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich (pdf).
 5. Projekt_Umowy_ZMIENIONY_14_09_2023r(doc)
Drukuj

Ogrzewanie w Kościele Parafialnym w Korytach

Zrealizowana inwestycja ogrzewania kościoła w Korytach
Wrzesień 2023

 

 

Miło nam ogłosić zakończenie prac związanych z  zakupem i montażem systemu grzewczego w technologii podczerwieni, w Kościele Parafialnym p.w. Świętego Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w m. Koryta.
W obiekcie zamontowano 62  panele oraz 2 maty grzewcze. Jednocześnie dokonano podziału systemu na 5 stref grzewczych co w konsekwencji pozwoli na racjonalne wykorzystanie ogrzewania, w zależności od potrzeb. Omawiana inwestycja zapewni komfort cieplny dla społeczności parafialnej podczas mszy św.
i nabożeństw.

Dzięki programowi ,,Wzmocnij Swoje Otoczenie" oraz przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 20 000 zł., przedmiotowe zadanie inwestycyjne mogło zostać zrealizowane. To doskonałe rozwiązanie na zapewnienie wydajnego, energooszczędnego ogrzewania ławkowego w obiekcie sakralnym.

,,Wzmocnij Swoje Otoczenie" to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę. W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów
o łącznej wartości 16 mln złotych.
Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych: https://www.wzmocnijotoczenie.pl. https://www.energetycznykompas.pl.,  @PolskieSieciElektroenergetyczne S.A.

Drukuj

Ogłoszenie zapytania ofertowego

Ogłoszenie postępowania zakupowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla zadania pn.:
„Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach”

W załącznikach znajduje się niezbędna dokumentacja postępowania zakupowego.

 Załączniki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe (pdf).
 2.  Projekt umowy (doc).
 3.  Formularz oferty cenowej (doc).
 4.  Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich (pdf).