Parafia w Korytach
Drukuj

Wielki Post 2024

Wielki Post
luty 2024 rok 

Wielki Post - czas duchowego przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pańskiego

W Środę Popielcową, rozpoczyna się w Kościele czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu. Głόwne przesłanie tego okresu koncentruje się na duchowym przygotowaniu chrześcijan do godnego przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego, największych świąt chrześcijaństwa związanych z wydarzeniami męki śmierci i zmartwychwstania (Paschy) Chrystusa; wydarzeniami, które stanowią fundament Kościoła i naszej wiary. W liturgii Kościoła Wielki Post ma trzy podstawowe wymiary: pokutny, chrzcielny i pasyjny. Podstawowy jest wymiar pokutny. Nie chodzi tu o same praktyki zewnętrzne, choć są one nieodzowne, ale o ducha nawrócenia. Wielki Post to czas poświęcony przede wszystkim odnowieniu więzi z Bogiem. Zalecane przez Kościół praktyki pokutne (modlitwa, post, jałmużna) trzeba widzieć jako wyraz wewnętrznego nawrócenia. Nawrócenie oznacza w pierwszym rzędzie otwarcie się na darmową miłość Boga, objawioną w Jezusie Chrystusie, zaś podejmowanie dzieł pokutnych ma na celu uwolnienie się od tego wszystkiego co przeszkadza w relacji z Bogiem.

Z aspektem pokutnym ściśle łączy się wymiar chrzcielny Wielkiego Postu. Nawrócenie oznacza bowiem rozwój łaski chrzcielnej. W czasie Wigilii Paschalnej wszyscy dokonujemy uroczystego odnowienia przymierza chrzcielnego. Czas Wielkiego Postu jest przygotowaniem do tego aktu.

Trzeci aspekt Wielkiego Postu to rozważanie Męki Chrystusa. Szczególnie wyraźnie dochodzi on do głosu w liturgii począwszy od 5. niedzieli Wielkiego Postu (od 5. niedzieli zwyczajowo zasłania się krzyże), choć i wcześniej pojawia się w niektórych czytaniach biblijnych, zwłaszcza w dni powszednie.


 
Drukuj

Nowy Rok Liturgiczny 2023/2024

Adwent 2023 – początek nowego Roku Duszpasterskiego
Grudzień 2023 rok

"Adwent jest przygotowaniem do wielkiej radosnej odmiany. Miarą Adwentu w każdym z nas jest postęp wewnętrzny, postęp duchowy człowieka. Trzeba, abyśmy nasz tegoroczny Adwent mierzyli również tą miarą. Trzeba, abyśmy do tego postępu przykładali się całym sercem. Trzeba, abyśmy szukali oczyszczenia w Sakramencie Pokuty i umocnienia w Eucharystii."

św. Jan Paweł II

 

Adwent (łac. adventus – przyjście) – w Kościele katolickim to okres trwający od I nieszporów czwartej z kolei poprzedzającej Święto Bożego Narodzenia niedzieli do zmierzchu 24 grudnia, okres przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Jednocześnie jest to czas poprzedzający pamiątkę pierwszego przyjścia – wcielenia, znanego pod nazwą narodzin Chrystusa.

Na adwent składają się cztery niedziele adwentowe, w pierwszą z nich rozpoczyna się w Kościele katolickim rok liturgiczny. Adwent to czas, w którym katolicy mają uświadomić sobie, że oczekują na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. W okresie adwentu dominuje w liturgii kolor fioletowy. W Kościele katolickim kapłan zakłada do mszy świętej ornat w kolorze fioletowym, symbolizującym czas pokuty i przygotowania się do jednego z najważniejszych świąt, czasu pojednania z Bogiem i ludźmi, a w III niedzielę różowy, który może być zastąpiony fioletowym. Tradycją w Kościele katolickim są odprawiane w tym okresie o świcie msze, zwane roratami. Są to msze ku czci Maryi Panny, na pamiątkę tego, że przyjęła nowinę od archanioła Gabriela, zwiastującego, iż zostanie Matką Syna Bożego.

Adwent, z punktu widzenia liturgii Kościoła katolickiego, można podzielić na dwa okresy:

  • od początku adwentu do 16 grudnia (czas szczególnego oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na końcu czasów);
  • od 17 grudnia do 24 grudnia (czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego).

W liturgii Kościoła katolickiego pierwsze czytania pochodzą z Księgi proroka Izajasza i obrazują wyczekiwanie na przyjście obiecanego

Drukuj

Rozliczenie zrealizowanego projektu instalacji ogrzewania w kościele w Korytach

Październik 2023 r.

Ogłaszamy definitywne rozliczenie, a tym samym zakończenie Projektu pn. ,,Instalacja systemu grzewczego w technologii podczerwieni",w naszym kościele. Opracowano zgodnie z umową  sprawozdanie końcowe, które dniu 26.10.2023 r. przesłano do Partnera, Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Zamontowany system grzewczy objęty jest 5 letnią gwarancją Wykonawcy. Całkowity koszt zadania inwestycyjnego to kwota 62 047,90 zł., w tym wartość otrzymanego wsparcia finansowego (KGW Koryta) w wysokości 20 000 zł.  W tym miejscu należy podkreślić z całą mocą, że wykonanie omawianego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe bez ogromnego wysiłku finansowego naszej społeczności parafialnej. Parafianie ofiarowali na ten cel kwotę 42 047,90 zł. Całość obrazuje załączone sprawozdanie finansowe.

Ponadto, informujemy o zakończeniu postępowania zakupowego dotyczącego wyboru wykonawcy na renowację zabytkowego prospektu organowego stanowiącego wyposażenie naszego kościoła. W dniu 26.10.2023 r. oraz 27.10.2023 r. Proboszcz Parafii Ksiądz
mgr Wojciech Pachciarz podpisał z Burmistrzem Gminy i Miasta Raszków, a także z wykonawcą zadania stosowne umowy. Termin zakończenia prac wyznaczono na dzień 30.06.2024 r.

Załącznik:
Sprawozdanie finansowe
Drukuj

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Koryta, 16.10.2023 r.

Rozstrzygnięcie postępowania zakupowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla zadania pn.:

„Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach”

 Załączniki do pobrania:

  1. Zarządzenie powołania komisji ofertowej
  2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego