Parafia w Korytach
Drukuj

Wspólnota modlitewna

   Święty Paweł w Liście do Galatów prosił: "Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe" (Ga 6, 2). Jest pięknym zwyczajem, aby jednoczyć się w modlitwie i wspólnie wypraszać u Boga łaski potrzebne każdemu z nas.Wspólnota modlitewna włącza się w program odnowy parafii przez modlitwę wstawienniczą. Aby budować i jednoczyć wspólnotę uczestniczymy w Eucharystii, w spotkaniach modlitewnych, w roratach oraz adoracji Najświętszego Sakramentu.

Czytaj więcej...


Drukuj

Wspólnota katechetyczna

   Katolicy mają wielki szacunek dla Biblii, ale okazują go zachowując do niej zbyt wielki dystans. Św. Hieronim powiedział: ”Kto nie zna biblii, nie zna Chrystusa”. Postulat katechezy dla dorosłych jest szczególnie aktualny w czasach dzisiejszych, gdzie zalew informacji nie zawsze zgodnych z prawdą Bożą - a czasem wręcz niszczących tę prawdę, może powodować w naszym wnętrzu wiele niepotrzebnego zamętu.

Czytaj więcej...


Drukuj

Rada Duszpasterska

   Rada Duszpasterska jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusową i nadzieją, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła katolickiego, chrześcijańską formację własnej osobowości, jak i rodzin oraz podejmowanie działalności ewangelizacyjnej wśród ogółu parafian. Rada Duszpasterska obejmuje swoją działalnością całość życia parafialnego, niosąc pomoc w wypełnianiu misji Kościoła. Wytyczony cel Rada Duszpasterska realizuje poprzez modlitwę, ćwiczenia duchowe, dobre uczynki, osobistą pracę świadczoną dla wspólnego dobra oraz szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej.

Czytaj więcej...