Parafia w Korytach
Drukuj

Rozliczenie zrealizowanego projektu instalacji ogrzewania w kościele w Korytach

Październik 2023 r.

Ogłaszamy definitywne rozliczenie, a tym samym zakończenie Projektu pn. ,,Instalacja systemu grzewczego w technologii podczerwieni",w naszym kościele. Opracowano zgodnie z umową  sprawozdanie końcowe, które dniu 26.10.2023 r. przesłano do Partnera, Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Zamontowany system grzewczy objęty jest 5 letnią gwarancją Wykonawcy. Całkowity koszt zadania inwestycyjnego to kwota 62 047,90 zł., w tym wartość otrzymanego wsparcia finansowego (KGW Koryta) w wysokości 20 000 zł.  W tym miejscu należy podkreślić z całą mocą, że wykonanie omawianego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe bez ogromnego wysiłku finansowego naszej społeczności parafialnej. Parafianie ofiarowali na ten cel kwotę 42 047,90 zł. Całość obrazuje załączone sprawozdanie finansowe.

Ponadto, informujemy o zakończeniu postępowania zakupowego dotyczącego wyboru wykonawcy na renowację zabytkowego prospektu organowego stanowiącego wyposażenie naszego kościoła. W dniu 26.10.2023 r. oraz 27.10.2023 r. Proboszcz Parafii Ksiądz
mgr Wojciech Pachciarz podpisał z Burmistrzem Gminy i Miasta Raszków, a także z wykonawcą zadania stosowne umowy. Termin zakończenia prac wyznaczono na dzień 30.06.2024 r.

Załącznik:
Sprawozdanie finansowe