Parafia w Korytach
Drukuj

Niedziela Zesłania Ducha Świętego 2020

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
  31maja 2020 rok 

Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku. W dniu Pięćdziesiątnicy, zwanym również Zielonymi Świątkami, Kościół ożywiony Duchem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom.


Czytaj więcej...


Drukuj

Życzenia świąteczne

Życzenie Wielkanocne
Rok 2020


Pan Jezus zanim poszedł na mękę i śmierć ustanowił Wielką Tajemnicę Wiary, Sakrament Miłości, Eucharystię. Pozostał z nami na zawsze.
A trzeciego dnia zmartwychwstał. Jeżeli Chrystus zmartwychwstał, to i my z Nim zmartwychwstaniemy.
Wszystkim Parafianom życzę wiary w zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, wiary  w sens niesienia krzyża razem z Chrystusem, wiary w uzdrawiającą moc Chrystusa. Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy wszystkich pokojem, radością i nadzieją.

  

 
 Ks. Wojciech PachciarzDrukuj

Święte Trzy Dni Paschalne 2020

Święte Trzy Dni Paschalne
kwiecień 2020 rok

 Święte Trzy Dni  Paschalne – to trwające trzy dni: od Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek wieczorem aż do wieczoru Niedzieli Zmartwychwstania – jedno wielkie Święto, będące centrum całego roku liturgicznego. Wszystkie te wyjątkowe dni stanowią nierozłączną całość i prowadzą nas – razem z Jezusem – szlakiem Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania: od tajemnicy Wieczernika, poprzez ogród Getsemani, pretorium, pałac Heroda, Kalwarię – aż do pustego Grobu. W tych dniach Kościół uroczyście przeżywa największą tajemnicę zbawienia: paschę.
Słowo: „pascha” oznacza: „przejście”. Stary Testament posługuje się tym słowem na oznaczenie przejścia Izraelitów ze stanu niewoli w Egipcie, do stanu wolności i szczęścia w Ziemi Obiecanej. W tę pamiętną noc wyjścia z Egiptu, Naród Wybrany spożywał Ucztę, zwaną Ucztą Paschalną – spożywał pospiesznie, sposobiąc się do drogi. Na pamiątkę tamtej nocy, Uczta Paschalna spożywana była w Narodzie Żydowskim co roku.

Cała ta historia powtarza się w Nowym Testamencie. Pan Jezus Chrystus, w noc wyzwolenia swego Ludu, swego Kościoła, z niewoli grzechu, spożywa ze swymi uczniami Nową Ucztę Paschalną – tak zwaną Ostatnią Wieczerzę, którą uważamy za pierwszą Mszę Świętą.

Czytaj więcej...


Drukuj

Wielki Post 2020

Wielki Post
luty 2020 rok 

Wielki Post - czas duchowego przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pańskiego

W Środę Popielcową, rozpoczyna się w Kościele czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu. Głόwne przesłanie tego okresu koncentruje się na duchowym przygotowaniu chrześcijan do godnego przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego, największych świąt chrześcijaństwa związanych z wydarzeniami męki śmierci i zmartwychwstania (Paschy) Chrystusa; wydarzeniami, które stanowią fundament Kościoła i naszej wiary. W liturgii Kościoła Wielki Post ma trzy podstawowe wymiary: pokutny, chrzcielny i pasyjny. Podstawowy jest wymiar pokutny. Nie chodzi tu o same praktyki zewnętrzne, choć są one nieodzowne, ale o ducha nawrócenia. Wielki Post to czas poświęcony przede wszystkim odnowieniu więzi z Bogiem. Zalecane przez Kościół praktyki pokutne (modlitwa, post, jałmużna) trzeba widzieć jako wyraz wewnętrznego nawrócenia. Nawrócenie oznacza w pierwszym rzędzie otwarcie się na darmową miłość Boga, objawioną w Jezusie Chrystusie, zaś podejmowanie dzieł pokutnych ma na celu uwolnienie się od tego wszystkiego co przeszkadza w relacji z Bogiem.

Z aspektem pokutnym ściśle łączy się wymiar chrzcielny Wielkiego Postu. Nawrócenie oznacza bowiem rozwój łaski chrzcielnej. W czasie Wigilii Paschalnej wszyscy dokonujemy uroczystego odnowienia przymierza chrzcielnego. Czas Wielkiego Postu jest przygotowaniem do tego aktu.

Trzeci aspekt Wielkiego Postu to rozważanie Męki Chrystusa. Szczególnie wyraźnie dochodzi on do głosu w liturgii począwszy od 5. niedzieli Wielkiego Postu (od 5. niedzieli zwyczajowo zasłania się krzyże), choć i wcześniej pojawia się w niektórych czytaniach biblijnych, zwłaszcza w dni powszednie.


 
Drukuj

Boże Narodzenie 2019

Uroczystość Narodzenia Pańskiego
grudzień 2019 rok 

"Dzisiaj w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan"[Łk 2,11] Wszystkim Parafianom życzę, aby słowa anioła skierowane do pasterzy, odnieśli do siebie: narodził się dla nas i dla naszego zbawienia. Życzę, aby wszyscy uwierzyli w Syna Bożego, który stał się Człowiekiem, przyjęli Go do swojego życia i doświadczyli Jego miłości i przyjaźni. Niech przyjaźń z Jezusem napełnia serca Wszystkich radością i pokojem.ks. Wojciech Pachciarz