Parafia w Korytach
Drukuj

Święte Trzy Dni Paschalne 2017

Święte Trzy Dni Paschalne
kwiecień 2017 rok

 Święte Trzy Dni  Paschalne – to trwające trzy dni: od Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek wieczorem aż do wieczoru Niedzieli Zmartwychwstania – jedno wielkie Święto, będące centrum całego roku liturgicznego. Wszystkie te wyjątkowe dni stanowią nierozłączną całość i prowadzą nas – razem z Jezusem – szlakiem Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania: od tajemnicy Wieczernika, poprzez ogród Getsemani, pretorium, pałac Heroda, Kalwarię – aż do pustego Grobu. W tych dniach Kościół uroczyście przeżywa największą tajemnicę zbawienia: paschę.
Słowo: „pascha” oznacza: „przejście”. Stary Testament posługuje się tym słowem na oznaczenie przejścia Izraelitów ze stanu niewoli w Egipcie, do stanu wolności i szczęścia w Ziemi Obiecanej. W tę pamiętną noc wyjścia z Egiptu, Naród Wybrany spożywał Ucztę, zwaną Ucztą Paschalną – spożywał pospiesznie, sposobiąc się do drogi. Na pamiątkę tamtej nocy, Uczta Paschalna spożywana była w Narodzie Żydowskim co roku.

Czytaj więcej...


Drukuj

Niedziela Palmowa 2017

Niedziela Palmowa
kwiecień 2017 rok 

Triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy

Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego mękę i śmierć na krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: "Hosanna Synowi Dawidowemu". O uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej Ewangeliści. Samo to świadczy, jak wielką rangę przywiązują do tego wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa.Liturgia Niedzieli Palmowej jest rozpięta między dwoma momentami: radosną procesją z palmami oraz czytaniem - jako Ewangelii - Męki Pańskiej według jednego z trzech Ewangelistów synoptycznych: Mateusza, Marka lub Łukasza (Mękę Pańską wg św. Jana czyta się podczas liturgii Wielkiego Piątku).

Czytaj więcej...


Drukuj

Wielki Post 2017

Wielki Post
marzec 2017 rok 

Wielki Post - czas duchowego przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Czytaj więcej...


Drukuj

Boże Narodzenie 2016

Uroczystość Narodzenia Pańskiego
grudzień 2016 rok 

 His Name Shall Be Called Wonderful -Simon Dewey

"Idźcie i głoście! " to hasło programu duszpasterskiego na rok 2016/2017. Niech to wezwanie Chrystusa pobudzi nasze serca do ewangelicznej gorliwości. Ewangelia  wzywa nas do czuwania, bo Pan na pewno przyjdzie. Oby nas zastał przy pełnieniu Jego woli.

Wszystkim Parafianom i Gościom życzę, aby odpowiedzieli na wezwanie - Głoście wszędzie, z radością i odwagą, że Bóg jest między nami, zamieszkał pośród nas, uniżył się, stał się Człowiekiem. Głośmy, że ON jest Życiem, w NIM jest nowe życie.

Niech Syn Boży, który stał się Człowiekiem dla naszego zbawienia, napełni serca radością i nadzieją.


ks. Wojciech Pachciarz


Drukuj

Nowy Rok Liturgiczny 2016/2017

Adwent 2016 – początek nowego Roku Duszpasterskiego
listopad 2016 rok

Biskup Kaliski w liście skierowanym do diecezjan na I Niedzielę Adwentu 2016 r. pisze:
„Wraz z Pierwszą Niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy Rok Duszpasterski. Hasło tego Roku brzmi: Idźcie i głoście! Niech to wezwanie Chrystusa pobudzi nasze serca do ewangelicznej gorliwości, zwłaszcza w roku Jubileuszu 25-lecia naszej Diecezji! Ewangelia  wzywa nas do czuwania, bo Pan na pewno przyjdzie. Oby nas zastał przy pełnieniu Jego woli. Razem z wszystkimi Biskupami Polski uznaliśmy, że w tym Roku powinien nam towarzyszyć niezwykły świadek Chrystusa, syn Polskiej Ziemi – św. Brat Albert, z racji setnej rocznicy jego śmierci.

Czytaj więcej...