Parafia w Korytach
Drukuj

Niedziela Palmowa 2017

Niedziela Palmowa
kwiecień 2017 rok 

Triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy

Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego mękę i śmierć na krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: "Hosanna Synowi Dawidowemu". O uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej Ewangeliści. Samo to świadczy, jak wielką rangę przywiązują do tego wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa.Liturgia Niedzieli Palmowej jest rozpięta między dwoma momentami: radosną procesją z palmami oraz czytaniem - jako Ewangelii - Męki Pańskiej według jednego z trzech Ewangelistów synoptycznych: Mateusza, Marka lub Łukasza (Mękę Pańską wg św. Jana czyta się podczas liturgii Wielkiego Piątku).

Czytaj więcej...


Drukuj

Wielki Post 2017

Wielki Post
marzec 2017 rok 

Wielki Post - czas duchowego przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Czytaj więcej...


Drukuj

Boże Narodzenie 2016

Uroczystość Narodzenia Pańskiego
grudzień 2016 rok 

 His Name Shall Be Called Wonderful -Simon Dewey

"Idźcie i głoście! " to hasło programu duszpasterskiego na rok 2016/2017. Niech to wezwanie Chrystusa pobudzi nasze serca do ewangelicznej gorliwości. Ewangelia  wzywa nas do czuwania, bo Pan na pewno przyjdzie. Oby nas zastał przy pełnieniu Jego woli.

Wszystkim Parafianom i Gościom życzę, aby odpowiedzieli na wezwanie - Głoście wszędzie, z radością i odwagą, że Bóg jest między nami, zamieszkał pośród nas, uniżył się, stał się Człowiekiem. Głośmy, że ON jest Życiem, w NIM jest nowe życie.

Niech Syn Boży, który stał się Człowiekiem dla naszego zbawienia, napełni serca radością i nadzieją.


ks. Wojciech Pachciarz


Drukuj

Nowy Rok Liturgiczny 2016/2017

Adwent 2016 – początek nowego Roku Duszpasterskiego
listopad 2016 rok

Biskup Kaliski w liście skierowanym do diecezjan na I Niedzielę Adwentu 2016 r. pisze:
„Wraz z Pierwszą Niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy Rok Duszpasterski. Hasło tego Roku brzmi: Idźcie i głoście! Niech to wezwanie Chrystusa pobudzi nasze serca do ewangelicznej gorliwości, zwłaszcza w roku Jubileuszu 25-lecia naszej Diecezji! Ewangelia  wzywa nas do czuwania, bo Pan na pewno przyjdzie. Oby nas zastał przy pełnieniu Jego woli. Razem z wszystkimi Biskupami Polski uznaliśmy, że w tym Roku powinien nam towarzyszyć niezwykły świadek Chrystusa, syn Polskiej Ziemi – św. Brat Albert, z racji setnej rocznicy jego śmierci.

Czytaj więcej...


Drukuj

Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych

listopad 2016 rok 
1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Wszystkich Świętych to uroczystość ku czci wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie W doktrynie Kościoła katolickiego jest wyrazem wiary w obcowanie świętych i powszechne powołanie do świętości.Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym. W doktrynie Kościoła katolickiego Dzień Zaduszny jest wyrazem przekonania o obcowaniu świętych, zmartwychwstaniu ciał, życiu wiecznym oraz skuteczności modlitwy wstawienniczej.

Czytaj więcej...